โปรโมชั่น มีนาคม 2562

 

โปรโมชั่นเดือน มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

ต้อนรับหน้าร้อนด้วยโปรร้อนแรง จาก Rent2Rich  สินค้าในโครงการทุกชิ้น เช่าครบสัญญา รับฟรี สินค้าและเงินคืน 

เงื่อนไข

1.ลูกค้าทำสัญญา ภายใน วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

2.ลูกค้าผ่อนชำระครบตามสัญญา 6-10เดือน จะได้รับรับการเป็นเจ้าของสินค้าทันที

3.ลูกค้าผ่อนครบตามกำหนดสัญญา มีสิทธิได้รับเงินคืน สูงสุด 20%(ยอดการทำเงินคืนนั้น จะให้ถือว่ายอดของ 2 งวดสุดท้าย เป็นยอดเงินคืน)

4.การขอเงินคืนลูกค้าต้องใช้ สำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าเท่านั้น ในการขอรับเงินคืน

5.หากผ่อนไม่ครบตามสัญญา บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินคืนทุกกรณี

 

**หมายเหตุ** สินค้าและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า