สมัครสมาชิก

1. ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ

    - รับสิทธิซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ในราคาลดสูงสุด50%
    - รับส่วนลดค่าเช่ารายเดือน 3
% ตลอดอายุสัญญา
    - รับสิทธิได้เฉพาะลูกค้าเช่าสัญญาใหม่เท่านั้น

2. ตัวแทน
    - เมื่อแนะนำเพื่อนมาสมัครใช้บริการ จะได้รับค่าตอบแทน โดยจะนับจำนวนสัญญาที่แนะนำ
          + จ่ายผลตอบแทน 2
% จากสัญญาเช่าซื้อ ที่แนะนำเข้ามา / 3 สัญญาเช่า
          + จ่ายผลตอบแทน 5
%
จากสัญญาเช่าซื้อ ที่แนะนำเข้ามา / 6 สัญญาเช่า
          เช่น แนะนำเพื่อนใช้บริการ เช่าตู้อบมืออาชีพ 100
L รุ่น HW-EO12 
          สัญญาละ
12000 บาทX 3สัญญา = 36,000 บาท X 2% = 720 บาท เป็นต้น 

 

สมัครเป็นตัวแทน คลิก (*กรุณาเตรียมรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชนเพื่ออัพโหลดในการยืนยันตัวตน)

 

เงื่อนไข(เฉพาะตัวแทน)
1. สามารถสะสมยอดสัญญาเช่าเพื่อครบเงื่อนไขตั้งแต่ 3 สัญญา เพื่อรับผลตอบแทน
2. ตัวแทนที่ต้องการตัดยอดในรอบเดือนนั้น ทางบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป(กรณีตรงวันหยุดจะเลื่อนออกในวันถัดไป)
3. การคิดผลตอบแทนจะคิดเป็น
% (เปอร์เซนต์) นั้นคิดจากมูลค่ายอดสุทธิตามสัญญาเช่า ตามลำดับ
   - 3-5 สัญญาเช่า จะมีผลตอบแทนที่ 2
%(ต่อสัญญาเช่า)
   - 6 สัญญาเช่า ขึ้นไป จะมีผลตอบแทนที่ 5
%(ต่อสัญญาเช่า)
4. การจ่ายค่าตอบแทนจะผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น
5. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า(ค่างวด) เบี้องต้น ทางบริษัทจะให้ตัวแทนเจรจาติดต่อให้
   ลูกค้าคืนสินค้านับจากวันที่หยุดชำระภายใน 30 วัน (ตัวแทนช่วยประสานงาน)
6. ห้ามตัวแทนนำสินค้าอื่นที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯแนะนำให้ลูกค้าและทำสัญญาเช่าซื้อเอง

 

เอกสารในการสมัคร(ส่งกลับที่บริษัทฯ)
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ขอที่อยู่ปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตร)
3.สมุดบัญชี
4.เบอร์ติดต่อ
5.แผนที่บ้าน หรือร้านค้า